Saturday, August 7, 2010

Penduduk Dan Kependudukan

Konsep dan ciri-ciri kependudukan.

Peranan penduduk dan kependudukan.

Isu-isu penduduk dan kependudukan.
1. Proses migrasi penduduk.
Migrasi
Faktor-faktor mempengaruhi migrasi berlaku
Kesan proses migrasi

2. Krisis demografi dan kemerosotan kesuburan.
Konsep Demografi
Krisis demografi
Punca-punca kemerosotan kesuburan

3. Penduduk dan kualiti hidup politik.
Kualiti hidup sihat
Kualiti hidup dan alam sekitar
Kualiti hidup dan pihak pengurusan berkaitan penduduk

4. Penduduk dan isu-isu sosial serta politik.
Ledakan penduduk
Masalah kekurangan makanan
Keperluan sektor guna tenaga
Kesesakan (setinggan dan kejiranan)
Kemerosotan alam sekitar
Masalah sosial (jenayah, pendatang asing dan isu-isu remaja)

0 comments:

Post a Comment